blogger

Bez kategorii

Zaspokajam Waszą ciekawość jak to jest z randkowaniem, kiedy jest się singlemom!

My, ludzie, w zdecydowanej większości jesteśmy ciekawscy. Znam bardzo niewiele osób, które nie mają pokusy pytania o sprawy, które w żaden sposób ich nie dotyczą i nie chcą zwyczajnie zaspokoić swojej wścibskości. Pozostali pytają, rzucają aluzje, badają teren. Jedni pytają uprzejmie i o rzeczy błahe. Inni przekraczają granice taktu wpędzając w zakłopotanie i niezręczność. Każda sfera życia, która różni się od tego co już znają wzbudza ciekawość. Tak też jest z kwestiami wynikającymi z bycia samodzielnym rodzicem. Przez niemal cztery lata, kiedy jesteśmy z Basią we dwie i poza tym stanowimy całkiem udany patchwork ze Starym, często przestrzenią wzbudzającą zainteresowanie…

Woycicka